Bộ sưu tập: H&B Làm việc tự do 2000

ABB H&B Freelance 2000 là hệ thống điều khiển công nghiệp được phát triển bởi ABB. Dưới đây là tổng quan về hệ thống H&B Freelance 2000:

  • H&B Làm việc tự do 2000:
    • Freelance 2000 là một hệ thống điều khiển được phát triển bởi Hartmann & Braun, sau này trở thành một phần của ABB.
    • Nó được thiết kế để kiểm soát quá trình và tự động hóa trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất, sản xuất điện và các ứng dụng công nghiệp khác.
    • Freelance 2000 được biết đến với tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ sử dụng. Nó cung cấp nhiều tính năng để kiểm soát và giám sát các quy trình công nghiệp, giúp nó phù hợp với nhiều ứng dụng.
    • Hệ thống này bao gồm các thành phần phần cứng như bộ điều khiển và giao diện vận hành cũng như phần mềm để lập trình, cấu hình và hiển thị.

Hệ thống điều khiển Freelance 2000 của ABB đã được sử dụng trong các ngành cần điều khiển chính xác và tự động hóa các quy trình. Giống như các hệ thống điều khiển khác, nó đã phát triển theo thời gian và các thế hệ hệ thống điều khiển mới hơn đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các ngành công nghiệp.

Xin lưu ý rằng các tính năng và khả năng cụ thể của hệ thống Freelance 2000 có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản và cấu hình được sử dụng trong một ứng dụng cụ thể.