Bộ sưu tập: Kiểm soát hiện trường GE

Dòng GE Field Control bao gồm các sản phẩm điều khiển động cơ, điều khiển quá trình và điều khiển máy. Nó được thiết kế để sử dụng trong môi trường sản xuất và công nghiệp.
  • Ví dụ: PLC IC695, PLC IC698, Hệ thống xử lý thành thạo