Bộ sưu tập: Bảng mạch GE & Điều khiển tuabin

Dòng sản phẩm GE Boards&Turbine Control bao gồm các sản phẩm điều khiển tuabin, điều khiển máy phát điện và điều khiển kích thích. Nó được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng phát điện.
  • Ví dụ: Hệ thống kích thích EX2100, Hệ thống kích thích EX2000, Hệ thống điều khiển tuabin SP2000