Bộ sưu tập: Honeywell TDC 2000

Honeywell TDC 2000 là hệ thống điều khiển phân tán (DCS) ra mắt lần đầu vào năm 1975 với tư cách là một trong những hệ thống DCS thương mại đầu tiên. Nó đã tìm thấy các ứng dụng trong các quy trình công nghiệp đa dạng, bao gồm dầu khí, hóa dầu, lọc dầu, sản xuất điện và sản xuất.

TDC 2000 là một hệ thống mô-đun có khả năng mở rộng để đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau. Nó bao gồm một số thành phần chính:

  1. Bộ điều khiển: Đóng vai trò là cốt lõi của hệ thống TDC 2000, bộ điều khiển thực thi logic điều khiển và tạo điều kiện giao tiếp với các thành phần hệ thống khác.

  2. Mô-đun I/O: Các mô-đun này thiết lập kết nối giữa bộ điều khiển và thiết bị hiện trường, chẳng hạn như cảm biến và bộ truyền động.

  3. Mạng truyền thông: Mạng truyền thông liên kết các bộ điều khiển, mô-đun I/O và các thành phần hệ thống khác, cho phép trao đổi dữ liệu liền mạch.

  4. Trạm làm việc của người vận hành: Trạm làm việc của người vận hành cung cấp phương tiện để người vận hành giám sát và kiểm soát các quy trình công nghiệp.

TDC 2000 được biết đến với độ tin cậy và độ bền vượt trội. Nó đã hoạt động thành công trong lĩnh vực này trong hơn bốn thập kỷ và tiếp tục được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là TDC 2000 được coi là hệ thống cũ và không còn được Honeywell hỗ trợ nữa.

Honeywell đã giới thiệu các hệ thống DCS tiên tiến hơn, chẳng hạn như TDC 3000Experion PKS , cung cấp các tính năng và chức năng nâng cao so với TDC 2000 và được Honeywell tích cực hỗ trợ.