Bộ sưu tập: PHÚ SĨ

Fuji Electric Co., Ltd. là một tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản với sự hiện diện toàn cầu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Được thành lập vào năm 1923 và có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, Fuji Electric chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực như năng lượng, điện tử và thiết bị công nghiệp.