Bộ sưu tập: GE Fanuc


GE Fanuc, nay là GE Automation, là công ty điều khiển và tự động hóa công nghiệp hàng đầu. Nó cung cấp nhiều sản phẩm và giải pháp cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm dầu khí, sản xuất điện, sản xuất và vận tải.

Sản phẩm và dòng sản phẩm