Bộ sưu tập: Bailey Infi 90 & Net 90

ABB Bailey Infi 90 và Net 90 là các hệ thống DCS tiên tiến được sử dụng trong tự động hóa công nghiệp và điều khiển quy trình.

1.ABB Bailey Infi 90

Hệ thống Infi 90 được phát triển bởi Bailey Controls, sau này được ABB mua lại. Đó là một DCS được sử dụng rộng rãi, cung cấp khả năng kiểm soát và giám sát cho các quy trình công nghiệp khác nhau. Nó được biết đến với độ tin cậy và mạnh mẽ trong việc kiểm soát các quy trình công nghiệp phức tạp.

2. ABB Bailey Net 90

Hệ thống Net 90 cũng được Bailey Controls phát triển và sau đó trở thành một phần trong các dịch vụ tự động hóa của ABB. Đó là một DCS khác được sử dụng trong tự động hóa và điều khiển công nghiệp, bao gồm một loạt các thành phần phần cứng và phần mềm để điều khiển quá trình, giao diện người vận hành và các thiết bị điều khiển khác.
    Cả hệ thống Infi 90 và Net 90 đều đóng một vai trò quan trọng trong tự động hóa và điều khiển công nghiệp, đặc biệt là vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.