Bộ sưu tập: EPRO

Emerson EPRO là thương hiệu sản phẩm tự động hóa công nghiệp trực thuộc Emerson Electric. EPRO cung cấp nhiều loại cảm biến, bộ truyền động và bộ điều khiển được thiết kế để đo lường và điều chỉnh các thông số quy trình khác nhau trong các ngành như sản xuất, dầu khí và sản xuất điện.

Các sản phẩm chính của Emerson EPRO bao gồm:

  • Cảm biến áp suất
  • Cảm biến nhiệt độ
  • Cảm biến lưu lượng
  • Cảm biến mức
  • Cảm biến rung
  • Cảm biến vị trí
  • Cảm biến dòng điện xoáy
  • Bộ điều khiển
  • Thiết bị truyền động

Emerson EPRO là nhà cung cấp giải pháp tự động hóa công nghiệp nổi tiếng, được khách hàng toàn cầu sử dụng để nâng cao hiệu quả, an toàn và độ tin cậy trong hoạt động của họ.