Bộ sưu tập: Honeywell TDC 3000

Honeywell TDC 3000 là hệ thống điều khiển phân tán (DCS) được giới thiệu vào năm 1991. Hệ thống mô-đun này có thể thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau và được sử dụng để kiểm soát các quy trình công nghiệp đa dạng, bao gồm cả các quy trình trong ngành dầu khí, lĩnh vực hóa dầu, lọc dầu, sản xuất điện và sản xuất.

TDC 3000 bao gồm một số thành phần thiết yếu:

  1. Bộ điều khiển: Đóng vai trò là cốt lõi của hệ thống TDC 3000, bộ điều khiển chịu trách nhiệm thực thi logic điều khiển và tạo điều kiện giao tiếp với các thành phần hệ thống khác.

  2. Mô-đun I/O: Các mô-đun này thiết lập kết nối giữa bộ điều khiển và thiết bị hiện trường, chẳng hạn như cảm biến và bộ truyền động.

  3. Mạng truyền thông: Mạng truyền thông kết nối các bộ điều khiển, mô-đun I/O và các thành phần hệ thống khác, cho phép trao đổi dữ liệu liền mạch.

  4. Máy trạm của người vận hành: Máy trạm của người vận hành cung cấp phương tiện để người vận hành giám sát và kiểm soát các quy trình công nghiệp.

TDC 3000 được đánh giá cao về độ tin cậy và độ bền. Nó đã chứng tỏ khả năng của mình trong lĩnh vực này trong hơn 30 năm và vẫn được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Honeywell tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho hệ thống TDC 3000, cung cấp một loạt các nâng cấp và cải tiến. Những nâng cấp này được thiết kế để nâng cao hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của hệ thống.