Bộ sưu tập: Hệ thống Pac RX3i/RX7i

GE Fanuc PACSystems* Bộ điều khiển RXi, RX3i và RX7i là một giải pháp nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí, cung cấp chức năng tự động hóa cao và tính di động của ứng dụng. Nó giải quyết các thách thức chính về kỹ thuật và kinh doanh, thúc đẩy tích hợp và cung cấp môi trường phát triển thân thiện với người dùng để tăng tính linh hoạt trong thiết kế và cải thiện hiệu quả. Bộ điều khiển này dự kiến ​​sẽ giảm chi phí dự án và tập trung vào các tiêu chuẩn giao tiếp mở và tích hợp phần mềm. Cuối cùng, nó nhằm mục đích nâng cao hiệu suất và tính linh hoạt của các hệ thống tự động hóa đồng thời bảo vệ khoản đầu tư của người dùng.