Bộ sưu tập: Woodward

Woodward là nhà thiết kế, sản xuất và cung cấp dịch vụ độc lập về các giải pháp tối ưu hóa và kiểm soát năng lượng cho thị trường hàng không vũ trụ và công nghiệp. Trong 150 năm, Woodward đã tập trung nguồn lực và chuyên môn của mình vào việc cung cấp các hệ thống đã được chứng minh là có thể hoạt động theo nhu cầu đáng kinh ngạc. Khách hàng của chúng tôi đã tin cậy vào việc chúng tôi giúp họ giải quyết và giải quyết những thách thức liên quan đến các sáng kiến ​​hiệu quả toàn cầu – từ giảm khí thải, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng đến giúp họ giới thiệu các nguồn năng lượng thay thế.