Bộ sưu tập: PKS thử nghiệm(C200,C300)

Honeywell Experion PKS (C200, C300) là hệ thống điều khiển phân tán (DCS) được sử dụng để kiểm soát các quy trình công nghiệp đa dạng, bao gồm các quy trình trong ngành dầu khí, hóa dầu, lọc dầu, sản xuất điện và sản xuất các lĩnh vực. Nó là một hệ thống mô-đun được thiết kế để có khả năng mở rộng phù hợp với nhiều ứng dụng.

Hệ thống Experion PKS (C200, C300) bao gồm một số thành phần chính:

  1. Bộ điều khiển: Các bộ điều khiển này đóng vai trò là cốt lõi của hệ thống Experion PKS (C200, C300), chịu trách nhiệm thực thi logic điều khiển và tạo điều kiện giao tiếp với các thành phần hệ thống khác.

  2. Mô-đun I/O: Mô-đun I/O thiết lập kết nối giữa bộ điều khiển và thiết bị hiện trường, chẳng hạn như cảm biến và bộ truyền động.

  3. Mạng truyền thông: Mạng truyền thông kết nối các bộ điều khiển, mô-đun I/O và các thành phần hệ thống khác, cho phép trao đổi dữ liệu liền mạch.

  4. Trạm làm việc của người vận hành: Trạm làm việc của người vận hành cung cấp cho người vận hành phương tiện để giám sát và kiểm soát các quy trình công nghiệp.

Experion PKS (C200, C300) được biết đến với độ tin cậy và độ bền cao, đã chứng tỏ khả năng của mình trong lĩnh vực này trong nhiều năm và tiếp tục được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Honeywell cung cấp hỗ trợ liên tục cho hệ thống Experion PKS (C200, C300) và cung cấp một loạt các nâng cấp cũng như cải tiến nhằm cải thiện hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của hệ thống.