Bộ sưu tập: Ưu điểm OCS/800xA

ABB Advant OCS/800xA là một phần của nền tảng System 800xA của ABB tích hợp các chức năng điều khiển và tự động hóa vào một nền tảng duy nhất. Thành phần Advant OCS cung cấp khả năng kiểm soát và giám sát người vận hành hiệu quả và trực quan các quy trình công nghiệp.
Các tính năng chính bao gồm:

  • HMI: Giao diện thân thiện với người dùng để người vận hành tương tác và kiểm soát các quy trình công nghiệp.
  • Trực quan hóa quy trình: Trực quan hóa theo thời gian thực các quy trình công nghiệp, giúp người vận hành giám sát và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả.
  • Kiểm soát và giám sát: Cho phép người vận hành kiểm soát và giám sát các khía cạnh khác nhau của quy trình công nghiệp, bao gồm máy móc, thiết bị và các thông số quan trọng khác.
  • Thu thập dữ liệu: Thu thập và xử lý dữ liệu từ cảm biến và thiết bị, cung cấp cho người vận hành thông tin chi tiết có giá trị về hiệu suất của quy trình.
  • Quản lý cảnh báo: Giúp quản lý và ưu tiên cảnh báo để đảm bảo phản ứng nhanh với các tình huống quan trọng.
  • Tích hợp: Được thiết kế để tích hợp liền mạch với các thành phần khác của Hệ thống 800xA, tạo điều kiện cho cách tiếp cận thống nhất đối với tự động hóa công nghiệp.