Bộ sưu tập: Invensy Triconex

Triconex là thương hiệu được công nhận trên toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp, chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống điều khiển an toàn và đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp chế biến và cơ sở hạ tầng quan trọng. Triconex là công ty con của Invensys, Invensys là một phần của Schneider Electric .

Các sản phẩm và giải pháp của Triconex chủ yếu được sử dụng trong ngành dầu khí, nhà máy hóa chất, hệ thống phát và phân phối điện, nhà máy điện hạt nhân và các lĩnh vực quan trọng khác đòi hỏi giải pháp tự động hóa và điều khiển.