Bộ sưu tập: Ưu điểm DCS/800xA

Hệ thống ABB Khả năng ™ 800xA® là một nền tảng tự động hóa toàn diện không chỉ là Hệ thống điều khiển phân tán (DCS). Ngoài các khả năng của DCS, nó còn có chức năng như Hệ thống điều khiển điện, Hệ thống an toàn và công cụ hỗ trợ cộng tác. Nền tảng mạnh mẽ này được thiết kế để nâng cao hiệu quả kỹ thuật, hiệu suất của người vận hành và sử dụng tài sản trong các quy trình công nghiệp khác nhau. Nó cung cấp nhiều chức năng và tùy chọn tích hợp để cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu kiểm soát và tự động hóa trong các ngành như sản xuất, năng lượng, v.v.