Bộ sưu tập: đồng bằng V

Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) DeltaV™ là một hệ thống tự động hóa dễ sử dụng giúp đơn giản hóa độ phức tạp trong vận hành và giảm rủi ro cho dự án. Bộ sản phẩm và dịch vụ tiên tiến giúp nâng cao hiệu suất của nhà máy nhờ khả năng điều khiển thông minh, dễ vận hành và bảo trì.

DeltaV DCS thích ứng để đáp ứng nhu cầu của bạn, dễ dàng mở rộng mà không cần thêm sự phức tạp. Sự tích hợp vốn có của hệ thống DeltaV mở rộng sang hàng loạt, kiểm soát nâng cao, quản lý thay đổi, công cụ kỹ thuật, chẩn đoán, v.v.