Bộ sưu tập: Dòng Honeywell 7800

Dòng Honeywell 7800 là bộ điều khiển đầu đốt công nghiệp dựa trên bộ vi xử lý dành cho các ứng dụng đầu đốt đơn đốt khí, dầu hoặc nhiên liệu kết hợp tự động. Dòng 7800 được kích hoạt để giám sát từ xa thông qua giải pháp Nhà máy kết nối Honeywell của Thermal IQ. Dành cho tất cả các loại đầu đốt có công suất không giới hạn.

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả