Kolleksiya: MULTİLİN

Multilin kimi də tanınan GE Multilin, elektrik enerjisi sistemləri üçün qabaqcıl, hərtərəfli mühafizə, nəzarət və monitorinq həllərinin təmin edilməsində ixtisaslaşan General Electric (GE) şirkətinin törəmə şirkətidir. Multilin məhsul və xidmətləri enerji istehsalı, ötürülməsi və paylanması da daxil olmaqla müxtəlif sənaye sahələrində elektrik şəbəkələrinin etibarlılığını, səmərəliliyini və təhlükəsizliyini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

GE Multilin təkliflərinin əsas aspektlərinə aşağıdakılar daxildir:

  1. Mühafizə və İdarəetmə Releleri: Multilin elektrik avadanlığına nəzarət etmək, nasazlıqları aşkar etmək və elektrik sistemini qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görmək üçün nəzərdə tutulmuş geniş çeşiddə qoruma və idarəetmə röleləri təklif edir. Bu relelər elektrik şəbəkələrinin sabitliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün vacibdir.

  2. Mühərrikin Mühafizəsi: Multilin-in motor mühafizə releləri elektrik mühərriklərini həddindən artıq yüklənmələr, balanssızlıqlar və digər problemlər nəticəsində yaranan zədələrdən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, motorla idarə olunan avadanlığın səmərəliliyini və xidmət müddətini qorumaq üçün çox vacibdir.

  3. Qidalandırıcının Mühafizəsi: Bu relelər enerji paylayıcı sistemlər daxilində elektrik qidalandırıcıları və ya dövrələri qorumaq üçün istifadə olunur. Onlar nasazlıqları aşkar edib təcrid edə, şəbəkənin qalan hissəsinin pozulmasını minimuma endirə bilər.

  4. Yarımstansiyaların Avtomatlaşdırılması: Multilin kommunal xidmətlərə və sənaye obyektlərinə yarımstansiya avadanlığına nəzarət etməyə və idarə etməyə kömək edən və etibarlı enerji paylanmasının təmin edilməsinə kömək edən yarımstansiyaların avtomatlaşdırılması həllərini təqdim edir.

  5. Aktivlərin İdarə Edilməsi Proqramı: Multilin istifadəçilərə elektrik aktivlərinin performansını real vaxt rejimində izləməyə, təhlil etməyə və idarə etməyə imkan verən proqram həlləri təklif edir ki, bu da proqnozlaşdırıcı texniki xidmətə və aktivlərin uzunömürlülüyünü yaxşılaşdırmağa imkan verir.

  6. Şəbəkə İdarəetmə Həlləri: Bu həllər kommunal xidmətlərə və şəbəkə operatorlarına enerji paylama sistemlərinin performansını idarə etmək və optimallaşdırmaqla onları daha etibarlı və səmərəli etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

GE Multilin məhsul və xidmətləri elektrik enerjisi sənayesində mühüm rol oynayır, kommunal xidmətlərə, sənaye obyektlərinə və enerji təminatçılarına öz enerji sistemlərinin sabitliyini və etibarlılığını qoruyub saxlamağa kömək edir. Bu sistemlər elektrik şəbəkələrinin və onlara qoşulmuş avadanlıqların təhlükəsizliyi və səmərəliliyi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.