Kolleksiya: İnvensy Triconex

Triconex texnoloji sənayelər və kritik infrastruktur üçün təhlükəsiz və etibarlı idarəetmə sistemi həlləri təqdim etməkdə ixtisaslaşan sənaye avtomatlaşdırılması və idarəetmə sistemləri sahəsində dünya miqyasında tanınmış brenddir. Triconex, öz növbəsində, Schneider Electric- in bir hissəsi olan Invensys-in törəmə şirkətidir .

Triconex-in məhsulları və həlləri əsasən neft və qaz sənayesində, kimya zavodlarında, enerji istehsalı və paylama sistemlərində, atom elektrik stansiyalarında və avtomatlaşdırma və idarəetmə həlləri tələb edən digər mühüm sektorlarda istifadə olunur.